Návod na údržbu a používání nábytku:

 1. Nábytek je nutné používat v souladu s jeho určením a konstrukcí. Nábytek je převážně vyráběn z dřevěných aglomerovaných materiálů (MDF, DTD desky) povrchově upravených melaminovou pryskyřicí,  PVC folií, barvou, lakem nebo speciální  povrchovou úpravou určenou do prostředí s krátkodobě zvýšenou vzdušnou vlhkostí (koupelnový nábytek).
 2. Nábytek je možné používat v místnostech, kde je zajištěna:
  a) optimální vlhkost vzduchu 35% až 55% a okolní teplota 15°C až 30°C
  b) ochrana před přímým působením slunečních paprsků
 3. Povrch nábytku je nutné chránit před mechanickým poškozením – oděrky, vrypy, otlaky, poškrábání
 4. Dřevěný nábytek není VODĚODOLNÝ! V žádném případě tak nesmí přijít k jeho přímému styku s vodou. Pokud k této situaci dojde, je nutné nábytek neprodleně vysušit jemnou tkaninou.
 5. Nábytek je nutné udržovat, tj. pravidelně čistit vnější i vnitřní povrchy jemným hadříkem, při použití vhodného čistícího přípravku. Doporučují se pěny a neabrazivní emulze.  Před jejich prvním použitím se doporučuje provést test na  skrytém povrchu přípravkem určeným pro tento povrch.
 6. Během čištění nábytku (zejména předních dílů) je nutné používat měkké, suché nebo mírně vlhké tkaniny a přípravky určené pro konkrétní povrch. Nelze používat látky, které nejsou známé, a u nichž není jistota, že  nepoškodí nábytek; drsné hadříky, které mohou poškodit ochranný povrch nábytku; rozpouštědla a barvicí látky.
 7. Pro zajištění správné funkčnosti brzdicích systémů a zavírání zásuvek a předních dílů je nutné používat přiměřenou sílu. Použití příliš velké síly způsobí snížení funkčnosti, při opakujících se činnostech může vést k  poškození nebo zničení.
 8. Zásuvka má být zatížena rovnoměrně po celé ploše, nelze se opírat o zásuvku. Je nutné se vyvarovat nadměrného zatížení okrajů.
 9. Nelze se opírat ani zatěžovat dveře nábytku.
 10. Pracovní desky nejsou určeny k odkládání horkých  předmětů (nad 70°C – zejména teplé nádobí), dlouhodobému působení vlhkosti (rozlitá tekutina). Kamenné, kompaktní a desky  z kompozitních materiálů mohou reagovat na použití chemických čisticích prostředků, kde hrozí nevratné poškození barevnosti a povrchové úpravy. Ke krájení na pracovní desce slouží vhodné mezipodložky, které oddělují pracovní desku od přímého kontaktu s nožem nebo jakýmkoliv ostrým předmětem, který může  poškodit strukturu desky.
 11. Nábytek je nutné chránit před ohněm a teplotou nad 70°C. Vysoká teplota může způsobit odlepení fólií, abs hran, poškození povrchů.
 12. Domácí spotřebiče je nutné používat v souladu s jejich určením a návodem k používání, zejména:
  a) myčku nádobí neotevírejte před uplynutím 30 minut od ukončení práce, aby se zamezilo střetu páry s Pokud by došlo k odlepení fólie chránící desku před působením vlhka v okolí myčky, je nutné ji opět  přilepit k desce nebo přivolat servis (placená služba) za účelem provedení této služby, jinak může dojít k zániku  záruky.
  b) chladničku po zavření lze opět otevřít po 1 minutě. Nedodržení této podmínky může vést k deformaci předních částí nebo zlomení spojek spojujících přední díly s dveřmi chladničky.
  c) různá zařízení pro ohřev, jako je horká trouba, nenechávejte příliš dlouho otevřená (déle než 1 min), může to způsobit deformaci a odlepení fólie a okrajů nábytku, poškození povrch. úpravy.
  d) plynové desky, u kterých zapálení plamene bez nádobí nebo velký plamen větší než průměr nádobí může poškodit přední díly nábytku nebo materiál použitý na zadní stěně mezi spodními a horními skříňkami.
 13. Během vaření je nutné zapnout digestoř odvádějící vodní páru, která by jinak mohla poškodit přední díly a skříňky poblíž varného centra.
 14. Při změně zatížení skříněk vlivem hmotnosti skladovaných věcí je v některých případech nutné regulovat přední díly nebo zavěšení skříňky.
 15. Je nutné kontrolovat veškeré servisní činnosti, které lze provádět samostatně, např. seřízení  nábytkových závěsů, dotažení šroubů, vrutů, odstranění nečistot apod.
 16. Na místech styku nábytku s vlhkostí je nutné použít silikon. Tuto činnost má zákazník pravidelně kontrolovat, opakovat samostatně nebo objednat u výrobce jako placenou službu.