1. Projekční a přípravné práce
Klient

První kontakt se společností

Specifika pro návrh či realizaci projektu

Základní informace o potřebách klienta v souvislosti s řešeným prostorem, popis stavu stávající a dokumentace  prostoru, předpokládaný časový a cílový stav.

Odsouhlasení cenové nabídky

Konzultace a odsouhlasení návrhu

Výběr a úpravy finálního návrhu, řešení prostorových prvků ,,hmot“, tvarů, užitých materiálů a barevnosti.

Fakturace

0

DEN

Desinex

Prezentace společnosti

Základní zaměření prostoru

Cenová nabídka návrhů a rozsahu projekčních a přípravných prací

Návrh dispozičního řešení 2D

Cílem každého návrhu je funkční a praktické řešení propojené s individuálním designem vystihujícím životní styl a požadavky klienta. Zpravidla vypracujeme 2 varianty daného prostoru a funkčních zón.

3D Vizualizace

finálního a odsouhlaseného návrhu

Virtuální prohlídka

finálního a odsouhlaseného návrhu

Video animace

finálního a odsouhlaseného návrhu

Dokumentace pro provedení projektu

Podklady pro vypracování cenových nabídek realizačních firem či výrobní a dílenská dokumentace projektu

2. Realizace projektu
Klient

Dokumentace pro provedení projektu

Dodané podklady jsou nezbytné pro vypracování cenové nabídky a harmonogramu prací. Přesná materiálová specifikace, jasné požadavky na zpracování detailů zásadně ovlivňují technologickou a finanční náročnost projektu.

Odsouhlasení cenové nabídky

Zálohová fakturace

Konzultace a odsouhlasení výrobní, dílenské dokumentace

Prezentace výrobního CAD 3D modelu klientovi, navrhované řešení jednotlivých detailů, popis konstrukcí, odsouhlasení vyvzorovaných materiálů projektu.

Převzetí díla

Konečná fakturace

0

MĚSÍC

Desinex

Cenová nabídka

Smlouva o dílo

Zpracování výrobní a dílenské dokumentace

Detailní zaměření skutečného provedení stavby, výrobní CAD 3D model projektu

Harmonogram prací

Realizace zakázky

Dokončení a předání díla

Reklamační a pozáruční servis