1. Projekční a přípravné práce

Vypracujeme souborné výtvarné, barevné a dispoziční řešení interiéru nebo exteriéru, které je základem pro realizační projekt.
V návrzích klademe důraz na funkčnost  spojenou s  originálním designem veškerých prvků.
Projektujeme a navrhujeme také interiéry a exteriéry bez následné realizace naší společností.

2. Realizace projektu

Navrhneme konstrukční řešení  jednotlivých prvků včetně výrobních výkresů (dokumentace), technologických postupů zpracování vybraných materiálů, povrchových úprav a harmonogramu realizace.
Realizujeme nejen vlastní, ale i Vámi dodané návrhy a projekty.
Jednotlivé fáze projektu

Ceník prací

Ceny projekčních prací jsou pouze orientační, cena je vždy individuální.
Pro nacenění projektu nás prosím kontaktujte.
Cena vypracování vizualizace  místnosti  od 5 000 Kč / 3 pohledy (při dodaní technických podkladů vizualizovaného prostoru)
Ceny jsou uvedeny bez DPH.