Dokumentace

Součástí zakázky je výkresová dokumentace tvořená renderovanými pohledy, výkresy jednotlivých sestav, detailů, včetně rozpisu materiálů výrobku. Dokumentaci zpracovává projektant ve spolupráci s designerem nebo architektem.